Poradenství v oblasti energetiky
a ochrany životního prostředí

Podniky a veřejná správa

CO UMÍME REALIZOVAT,
S ČÍM PORADÍME A POMŮŽEME?

 • úvodní energetická přezkoumání, analýzy, studie s návrhy opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti a dopadu na životní prostředí
 • kontrola stavů zařízení a budov z pohledu spotřeb a úspor energií
 • kontrola a optimalizace smluv k dodávkám energií, monitoring spotřeb a rezervace kapacit
 • zavádění, realizace a optimalizace systému ISO 50001, optimalizace řízení výroby z pohledu spotřeby energií, interní audity a školení
 • zaškolování a vedení pracovníků managementu a dalších zaměstnanců
 • služby energetického auditora, energetické audity a posudky, PENB
 • návrh a realizace projektů v oblasti stavební – obálka budovy, systémy TZB (HVAC - vytápění, ventilace a klimatizace)
 • optimalizace osvětlení a zamezení hlučnosti prostředí
 • optimalizace a návrhy opatření u technologií/spotřebičů energie v různých oborech průmyslu a služeb 
 • projekty instalace FVE (fotovoltaika) a solárně termických panelů, výměny a nové instalace zdrojů tepla
 • zavádění systémů MaR (Měření a Regulace), dálkového snímání a softwarová řešení optimalizace spotřeb energií
 • poradenství při získávání veřejné podpory vedoucí ke snížení nákladů na investice a zkrácení doby návratnosti

Nabízíme komplexní služby v oblasti řízení a optimalizace spotřeb energií ve Vašem energetickém hospodářství. Na základě dlouhodobé spolupráce a detailní znalosti Vašeho provozu jsme schopni navrhnout řešení šitá na míru v různých oblastech úspory energií.

Kontaktujte nás