Poradenství v oblasti energetiky
a ochrany životního prostředí

 • zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)
 • zpracování žádostí pro Nová zelená úsporám (rekonstrukce RD, pasivní domy, výměna zdrojů, rekuperace, soláry, fotovoltaika, termika)
 • kotlíkové dotace
 • zpracování cenové nabídky zdarma
 • konzultace, poradenství, individuální přístup
 • osobní prohlídka na místě
 • zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)
 • zpracování energetických auditů, energetických posudků
 • příprava podkladů pro žádost v rámci OPPIK, OPŽP a IROP v oblasti úspor energií a snižování emisí
 • působnost celá ČR v závislosti na typu a rozsahu projektu
 • poradenství v energetice, analýzy
 • vypracování a vyřizování žádostí na dotace v rámci dotačních titulů

Napomáháme k čistšímu a zdravějšímu životnímu prostředí, úsporám energií, snižování dopadů lidské činnosti.

Cílem je pomáhat lidem ke kvalitnějšímu životu a současně snižovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, efektivní využití energie v téměř jakékoli známé formě a současně snižování emisí škodlivin do přírody a zamezení vzniku odpadů. Ať už s využitím dostupných dotací nebo bez nich. Některé „čisté“ technologie jsou již soběstačné, ovšem většina zatím potřebuje podporu od státu s cílem urychlit jejich rozvoj a posunout technologický vývoj kupředu.

IPRP Energy je dynamicky se rozvíjející poradenská společnost, působící především v oblasti energetiky. Nabízíme komplexní služby v oblasti řízení a optimalizace spotřeb energií v energetickém hospodářství, počínaje projekční činností až po samotnou realizaci a uvádění zařízení do provozu.

Spolupracujeme

Kontaktujte nás