Poradenství v oblasti energetiky
a ochrany životního prostředí

GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBECNÉ INFORMACE

Za podmínek Prohlášení o zpracovávání a ochraně osobních údajů může společnost shromažďovat osobní údaje zejména ve vztahu k informacím, dokumentům nebo požadavkům na své služby.

Zásady ochrany osobních údajů

Naše společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména v souladu se zákonem

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jakož i v souladu s normami Evropské unie.

Osobní údaje, které shromažďujeme a které zpracováváme

Naše společnost shromažďuje v elektronické a písemné podobě následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • poštovní adresu,
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní číslo
  • IČ, DIČ a příp. další, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování poradenských a konzultačních služeb a k předávání aktuálních informací o dotacích. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně pro naší společnost, a to pouze prostřednictvím našich zaměstnanců. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje se uchovávají po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo po dobu poskytování poradenských a konzultačních služeb. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů lze kdykoli odvolat, a to písemným sdělením adresovaným buď na kontaktní adresu, nebo elektronickou adresu uvedenou níže.

Práva osob

Naše společnost respektuje vaše práva rozhodovat o tom, jakým způsobem mohou být vaše osobní údaje používány.

1. Máte právo požádat o přehled osobních údajů, které Vás zpracováváme.

2. Máte právo vznést námitku, pokud nesouhlasíte s dalším používáním Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti. Námitku můžete poslat elektronicky na náš email nebo osobně na adrese kanceláře.Námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, však nemůžete vznést v případech, když je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi.

3. Máte právo také omezit používání osobních údajů, pokud zjistíte, že:

  • údaje jsou uvedeny nesprávně
  • zpracováváme údaje nezákonně
  • jste vznesli námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pro vlastní oprávněné zájmy.

4. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je již nepotřebujeme k účelu, pro který jsme je původně získali.

Kontaktujte nás