Poradenství v oblasti energetiky
a ochrany životního prostředí

O společnosti

O SPOLEČNOSTI

Společnost IPRP Energy je mladá prosperující společnost, která se za poměrně krátkou dobu ve svém oboru zařadila mezi přední firmy v České republice. Spolupracujeme s celou řadou zkušených firem z oblasti projekce a stavebnictví, lídrů v oblasti zavádění nových efektivních technologií v energetice a ochraně životního prostředí jak v průmyslu, tak také u domácností. Mezi naše klienty patří zejména podnikatelské subjekty, veřejná správa a instituce, ale také občané, kterým jsme schopni nabídnout jednoduchá a kvalitní řešení. Hlavní poradenská kancelář se nachází blízko centra statutárního města Ostrava, avšak zakázky zpracováváme po celé České republice v závislosti na velikosti a komplexnosti projektů.

Stěžejním cílem společnosti je podporovat ekologicky šetrné využívání energetických zdrojů a snižování emisí škodlivin do životního prostředí. Svým klientům poskytujeme individuální přístup, díky kterému napomáháme k jejich lepšímu a efektivnímu rozhodování. Činnost firmy pokrývá mimo jiné široké spektrum dotačních schémat zkracujících dobu návratnosti investic při udržení kvalitativních požadavků na realizaci.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Radim Paluska, Ph.D.
Jednatel, energetický specialista a konzultant

Je absolventem VŠB – TUO, kde studoval na fakultě metalurgie a materiálového inženýrství obor Ochrana životního prostředí v průmyslu a poté úspěšně obhájil doktorský titul na fakultě hornicko-geologické se zaměřením na efektivní energetiku. Účastnil se také studijního pobytu v rámci programu Erasmus na Technické univerzitě Leoben v Rakousku, kde se soustředil především na studium termického využití odpadů. Během doktorského studia zaměřeného zejména na konvenční zdroje a jejich optimalizaci z pohledu zvyšování účinnosti při snižování emisí, působil na Výzkumném energetickém centru v Ostravě jako vědecko-výzkumný pracovník. Zde se zabýval řešením výzkumných a vývojových projektů jak v akademické sféře, tak také pro průmysl například v oblasti zvyšování účinnosti přeměny, přenosu a užití energie.

Největší pracovní zkušenost na poli průmyslové energetiky získal ve společnosti CS CABOT, kde vykonával funkci hlavního energetika a dále procesního inženýra. Od roku 2016 se stal jednatelem a zakladatelem společnosti IPRP Energy. V roce 2016 získal oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu k výkonu činnosti energetického specialisty pro vypracování energetických auditů a posudků a průkazů energetické náročnosti budovy. Od roku 2017 je členem Asociace energetických specialistů, kde se účastní specializovaných seminářů a školení. V rámci této spolupráce napomáhá rozvoji energetiky a energetické legislativy v České republice. Dále se zabývá zaváděním systému ISO 50001 v podnicích, poradenstvím v energetice a ochraně životního prostředí a je také registrovaným konzultantem EKIS při MPO.

V rámci programů Ministerstva průmyslu a obchodu (OPPIK) a Ministerstva životního prostředí (OPŽP, NZÚ) a Ministerstva pro místní rozvoj (IROP) se v oblasti úspor energií zabývá tvorbou energetických posudků, vypracováním kompletních žádostí o podporu a jejich následnou administrací. Další jeho činnost spočívá ve vypracování projektové dokumentace a energetických hodnocení pro vyřizování dotací z programu Nová zelená úsporám, jejichž následnou administraci dále kompletně zpracovávají zaměstnanci společnosti. 

Kontaktujte nás